น้ำตกวังตะไคร้ / น้ำตกนางรอง / น้ำตกสาริกา / อุทยานพระพิฆเนศ
โรงเรียนนายร้อย จปร. / วัดพราหม์มณี‏ /เขื่อนขุด่านปราการชล /
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


เขื่อนขุด่านปราการชล


เขื่อนขุด่านปราการชล 

 เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตอัด บดยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวที่สุดในโลก
เขื่อนขุนด่านแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของเมืองไทย ชมวิวสวยๆ ของเมือง
นครนายกบนสันเขื่อนที่สูงถึง 90 เมตร  พร้อมสัมผัสกับอากาศดี ๆ ที่เย็น สบาย และเป็นเส้น
ทางล่องแก่งลำน้ำนครนายกที่สนุกตื้นเต้นเร้าใจ พร้อมกันนั้นเรายังได้ชื่นชมกับความปร
ีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคน จากจุดประสงค์ที่ ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่สามารถ
เก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ ให้พอเพียงกับความต้องการของกิจกรรมทุก
ประเภทภายในลุ่มน้ำนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2536
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน
พระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการแล
ะก่อสร้างเขื่อน คลองท่าด่านฯ และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดย
ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า
เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูวีรกรรม ของขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน วีรชนของนคร
นายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวเขื่อนมีความยาวรวม 2,720 เมตรความสูง 93 เมตร ความจุน้ำ
224 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลง
สู่อ่างเก็บน้ำ สามารถป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่ง เป็น
แหล่ง ท่อง เที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก โดยสามารถชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ได้จากบริเวณ สันเขื่อน และชม ทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน

      

 

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เที่ยวทั่วไทย สไตล์ makonyok.com

.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player