น้ำตกวังตะไคร้ / น้ำตกนางรอง / น้ำตกสาริกา / อุทยานพระพิฆเนศ
โรงเรียนนายร้อย จปร. / วัดพราหม์มณี‏ /เขื่อนขุด่านปราการชล /
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

วัดพราหม์มณี‏

วัดพราหม์มณี ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ถนนสาริกา-นางรอง หลักกิโลเมตรที่ 4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2446 ปัจจุบันนี้มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว วัดพราหม์มณี มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็น
ที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวาง มีชื่อว่า "หลวงพ่อปากแดง" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วย โลหะ สัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง จีวรเป็นลายดอกพิกุล พระโอษฐ์แย้ม ทาสีแดงเห็นชัด ชาวบ้านจึงเรียกว่า "หลวงพ่อปากแดง" สิ่งที่เด่นสะดุดตา คือ ที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสด เหมือนมีผู้นำลิปสติกไปทาไว้ ผู้เฒ่าผู้แก่ย่านนั้นยืนยัน ว่าเห็นปากท่านแดงแบบนี้ มาตั้งแต่เกิด แม้แต่ปู่ ย่าตายายของผู้เฒ่าเหล่านี้ก็บอกว่าเห็นมา
ตั้งแต่เกิดเหมือนกันพระครูโสภณพรหมคุณ หรือ "หลวงพ่อตึ๋ง" เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เล่าว่า ตำนานเชื่อกันหลวงพ่อปากแดง เป็นพระพุทธรูปพี่น้องกับหลวงพ่อพระสุก และหลวงพ่อพระใส ที่ประดิษฐานอยู่ที่ จ.หนองคาย ในปัจจุบัน ที่ได้อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน์ พอมาถึงประเทศไทย ชาวบ้านได้แยกย้ายไปตามวัดต่างๆ ส่วนหลวงพ่อปากแดงนั้น ถูกชาวบ้านอัญเชิญ และนำมาหยุดยังพื้นที่ว่างบริเวณที่เป็นวัดพราหมณีปัจจุบันนี้ จากนั้นก็ลงมือสร้างวัดแล้วก็อัญเชิญองค์ หลวงพ่อขึ้นเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
ซึ่งต่อมา "หลวงพ่อปากแดง" ก็กลายมาเป็นพระพุทธรูปศัก ดิ์ สิทธิ์ของชาว จ.นครนายก
จนทุกวันนี้ โดยความเชื่อของประชาชนนั้น ประชาชนที่เดินทางไปเที่ยว น้ำตกสาริกา
จะต้องแวะกราบสักการบูชา พร้อมกับบนบานด้วยกล้วยน้ำว้า 9 หวี หมากพลู 9 ชุด พวงมาลัย 9 พวง และน้ำแดง 1 ขวด กันอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้สมความปรารถนา
ตัวเองวัดพราหม์มณี ยังคงมีเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือเมื่อครั้งเกิดสงคราม
มหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกบริเวณที่ตั้งของวัดพราหมณีเป็นจุดพักทัพของกองพันทหารที่ 37 ซึ่งมีจุดหมายจะ ไปรวมพลกันที่บริเวณเขาชะโงก (ปัจจุบัน คือ สถานที่ตั้ง ของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก) จึงมีทหารญี่ปุ่นล้มตายอยู่ในเขต จ.นครนายก หลายแห่งด้วยกัน ปรากฏว่ามีการค้น พบกระดูกของทหารญี่ปุ่นใกล้วัดพราหมณี ดังนั้น สมาคมทหาร สหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ 37 จึง ได้สร้างอนุสรณ์สถานไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึง
ทหารญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 ณ วัดพราหม์มณี ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสร้างเป็นศาลา
จ ตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร ด้านหน้า พระพุทธรูปเป็นแท่นหินจารึก
อักษรญี่ปุ่น ด้านซ้ายพระพุทธรูปเป็นแท่นหินอ่อน โดยมีการจารึกข้อความ ไว้อาลัย
สดุดีความกล้าหาญ และระลึกถึงไว้ที่ฐานพระพุทธรูป

 

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เที่ยวทั่วไทย สไตล์ makonyok.com

.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player