น้ำตกวังตะไคร้ / น้ำตกนางรอง / น้ำตกสาริกา / อุทยานพระพิฆเนศ
โรงเรียนนายร้อย จปร. / วัดพราหม์มณี‏ /เขื่อนขุด่านปราการชล /
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก


อุทยานพระพิฆเนศ‏

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.)         
ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทาง
องครักษ์ประมาณ 75 กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ ประมาณ 19,290 ไร่ เป็นสถาน ที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย ภายในมีสถานที่น่าสนใจ หลายแห่ง และมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและสนุก
สนานเหมาะแก่การมาเที่ยว กันแบบ
ครอบครัว

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เที่ยวทั่วไทย สไตล์ makonyok.com

.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player